Pełne koszty czynności notarialnej to wypadkowa wielu podatków i opłat, wśród których wynagrodzenie notariusza stanowi niekiedy najniższą z płatności. Zwykle najwyższymi opłatami są należności publicznoprawne (jak podatek od czynności cywilnoprawnych PCC lub podatek od spadków i darowizn). Wynagrodzenie notariusza ustalane jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 r. i na podstawie umowy ze stronami czynności. Powinno ono odzwierciedlać nakład pracy notariusza przy okazji dokonywania czynności oraz odpowiedzialność za dokonaną czynność, którą to notariusz ponosi całym swoim majątkiem. 

Na koszty czynności notarialnych składają się:

  • podatki i opłaty, które notariusz z mocy prawa jest zobowiązany pobrać i wpłacić właściwemu urzędowi skarbowemu lub sadowi wieczystoksięgowemu (m. in. podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek od towarów i usług, opłaty sądowe itd.),

  • wynagrodzenie notariusza - czyli taksa notarialna (która uzależniona jest m.in. od rodzaju czynności oraz wartości podmiotu obrotu), której wysokość ustalana jest na podstawie umowy ze stronami.

​Celem ustalenia dokładnych kosztów za dokonanie czynności notarialnych prosimy o bezpośredni kontakt z Kancelarią – telefonicznie lub mailowo. Uzyskacie Państwo szczegółową informację o kosztach notarialnych oraz innych należnościach związanych z czynnością, której chcecie Państwo dokonać.

W Kancelarii Notarialnej Joanny Miller notariusza w Gdańsku zapłacicie Państwo za pomocą karty płatniczej, w tym poprzez BLIK.