Lex est, quod notamus

To, co spisujemy, stanowi Prawo

O Kancelarii

Joanna Miller Notariusz w ramach swojej działalności oferuje profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną.

​Joanna Miller Notariusz posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w kancelarii notarialnej, zapewnia stronom indywidualne podejście z należytą powagą i szacunkiem.

​Obsługę kancelarii notarialnej Joanny Miller Notariusza zapewniają wykwalifikowani pracownicy gotowi udzielić interesantom wszelkich informacji dotyczących czynności notarialnych, w szczególności na temat obowiązujących przepisów prawa, niezbędnych dokumentów, kosztów dokonania czynności, wysokości opłat sądowych i podatków, a także istotnych aspektów praktyki notarialnej.

Czynności notarialnych Notariusz dokonuje w Kancelarii Notarialnej. Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Czynności Notarialne

Joanna Miller Notariusz dokonuje wszelkich czynności przewidzianych w ustawie z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie oraz sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów prawa.

W szczególności dokonuje następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne (m.in. umowy sprzedaży, umowy o dział spadku, umowy zniesienia współwłasności, spisuje protokoły),

 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,

 • podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego,

 • podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem w zakresie udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw,

 • sporządza poświadczenia (tj. poświadcza: własnoręczność podpisu, zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, datę okazania dokumentu,  pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu),

 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, 

 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,

 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,

 • składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej.

Opłaty

Na koszty czynności notarialnych składają się:

 • podatki i opłaty, które notariusz z mocy prawa jest zobowiązany pobrać i wpłacić właściwemu urzędowi skarbowemu lub sadowi wieczystoksięgowemu (m. in. podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek od towarów i usług, opłaty sądowe itd.),

 • wynagrodzenie notariusza - czyli taksa notarialna (która uzależniona jest m.in. od rodzaju czynności oraz wartości podmiotu obrotu), której wysokość ustalana jest na podstawie umowy ze stronami.

​Celem ustalenia dokładnych kosztów za dokonanie czynności notarialnych prosimy o bezpośredni kontakt z Kancelarią – telefonicznie lub mailowo. Uzyskacie Państwo szczegółową informację o kosztach notarialnych oraz innych należnościach związanych z czynnością, której chcecie Państwo dokonać.

Informacje:

Parkowanie
Bezpośrednio w obrębie budynków Quattro Towers, w których znajduje się Kancelaria Notarialna, znajduje się kilka miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Partyzantów, jednakże w sąsiadującym Centrum Handlowym Manhattan w Gdańsku – Wrzeszczu znajduje się wiele dogodnych miejsc parkingowych, a parkowanie tam jest w pierwszych minutach bezpłatne.

​Formy płatności

​Opłaty sądowe oraz inne niż VAT podatki (np. podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od darowizn) przyjmujemy gotówką lub za pomocą przelewu bankowego – zgodnie z przepisami prawa Notariusz uzależnia dokonanie czynności od uprzedniego uiszczenia należnej opłaty lub podatku. Wynagrodzenie notariusza za dokonanie czynności notarialnej wraz z podatkiem VAT przyjmujemy także za pomocą kart płatniczych, za pomocą BLIK, płatności za pomocą telefonu komórkowego, zegarka lub innego urządzenia płatniczego obsługującego technologię NFC.

​Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Kancelaria Notarialna znajduje się na I piętrze budynku przyjaznego osobom niepełnosprawnym. Budynek wyposażony jest w windę, a zarówno w budynku jak i w lokalu Kancelarii drzwi pozbawione są progów, a rozmiary drzwi wejściowych, windy oraz przejść w Kancelarii Notarialnej zapewniają swobodne i komfortowe przemieszczenie się osób niepełnosprawnych.

Wejście
Kancelaria Notarialna jest zlokalizowana na I piętrze Budynku Usługowego kompleksu Quattro Towers – wejście lewą furtką patrząc od ulicy Partyzantów. Wejście do budynku kancelarii znajduje się przy słupku reklamowym na wewnętrznym patio (druga klatka po lewej za furtką). Kod domofonu: 1109 + dzwonek.

Po uprzednim ustaleniu telefonicznym istnieje możliwość dostosowania godzin pracy kancelarii do indywidualnych potrzeb, także w dni wolne od pracy. Ze względu na szczególne okoliczności Notariusz może dokonać czynności poza siedzibą swojej kancelarii notarialnej.

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00.​